...

TEKNISKE TOTALENTREPRISER

Med økt fokus på enegi og miljø, er flere og flere opptatt av tekniske byggeløsninger som vektlegger disse områdene.  Vi tilbyr tekniske totalentrepriser som favner alt innen VVS, elektro, automasjon og IKT.  Vi skreddersyr bygget og energiløsninger ut fra bruksområdet og etter kundens behov innenfor alle typer nygygg og rehabiliteringer.

Ved å benytte de mest optimale løsningene, vil kunden oppnå målbare besparelser på driftskostnadene i form av redusert energiforbruk. På den måten er våre tjenester en lønnsom investering både når det gjelder miljø og økonomi.

FDV:

Forvaltning, drift og vedlikehold er også områder vi har sterk fokus på, som en del av oppfølgingen og kvalitetssikringen.

Eksempler på tekniske totalentrepriser utført av oss (se REFERANSEPROSJEKTER):

  • Nytt energianlegg Haugesund Sjukehus - År 2004
  • Steen & Strøm Markedet i Haugesund - År 2005
  • Haugesund Sjukehus HF - ny CT - År 2007
  • Rica Maritim - ny varmepumpe - År 2007
  • Haugesund Sjukehus HF - Operasjonsstuer - År 2008
  • Stord Sjukehus HF - Ombygging for ny MR/CT - År 2010
...
MT vest as
Longhammervn. 7
N-5536 HAUGESUND

tlf: +47 52 70 99 00