...

TEKNISKE TOTALENTREPRISER:

Nytt energianlegg Haugesund Sjukehus – År 2004

-          Varmepumpe 1000kW m/tilhørende pumpe, veksler, etc.
-          Sjøvannsveksler Titan 2000kW
-          Pumpestasjon sjøvann 60 l/s
-          Sjøvannsledning 800m
-          Grøft m/tur-retur ledning fra Karmsundet fram til Haugesund Sjukehus
-          Elektro, rør og ventilasjonsanlegg
-          Fjernvarmerør med tilhørende vekslere for kjøling og varme fra energisentralen til nærliggende bygg.
-          Komplett SD-styring og overvåkning av energianlegget
-          Ombygging til mengderegulering av eksisterende varme- og kjølebatterier

Steen & Strøm Markedet i Haugesund – Nytt energianlegg – År 2005

Nytt energianlegg bestående av:

-          Nytt teknisk rom på taket
-          Ny kjølemaskin m/varmegjenvinning 400kW
-          Nye kondenserende gasskjeler
-          Nytt vannbehandlingsanlegg
-          Nytt ventilasjonsanlegg
-          Nytt styrings- og overvåkningsanlegg
-          Rør, -elektro og kanalarbeider

Haugesund Sjukehus HF - Ny CT – År 2007

-          Nytt teknisk rom på taket
-          Nytt ventilasjonsanlegg
-          Ombygging av eksisterende lokaler i 1. etg.
-          Styring og overvåking
-          Elektro, -rør og kanalarbeider

Rica Maritim – ny varmepumpe – År 2007

-          Ny varmepumpe -  varmeopptak fra sjøvann, 500kW – inklusiv ny tappevannsforsyning  og ombygging til
       mengderegulering av kjøle- og varmeanlegg.

Haugesund Sjukehus HF – Operasjonsstuer – År 2008

-          Ombygging /rehabilitering av 10 stk. operasjonsstuer, inklusiv total renovering av plassbygget
      ventilasjonsaggregat 60.000 m3/h.

Stord Sjukehus HF – Ombygging for ny MR/CT – År 2010

-          Ombygging av eksisterende lokaler – tilpassing til MR/CT
-          Nytt ventilasjonsanlegg for MR kabinett
-          Rehabilitering av hele VVS-anlegget inklusiv utskifting av hovedkloakk og vannledninger
-          Styring og overvåking

 

      UTDRAG AV AUTOMASJON / SD-ANLEGG -
      REFERANSEPROSJEKTER I ROGALAND & SUNNHORDLAND:

  • HELSE FONNA - 5 stk. sykehusbygg 
  • ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 8 stk. videregående skoler
  • TYSVÆR KOMMUNE - 16 stk. kommunale bygg
  • KARMØY KOMMUNE - 15 stk. kommunale bygg
  • HAUGEUSUND KOMMUNE - 6 stk. kommunale bygg
  • DIVERSE ANDRE - 23 stk. bygg

 

 

 

 

...
MT vest as
Longhammervn. 7
N-5536 HAUGESUND

tlf: +47 52 70 99 00