...

VÅRE HOVEDSATSINGSOMRÅDER ER:

Ventilasjonsanlegg / Lufttekniske anlegg:

  • Tekniske totalentrepriser - der hovedleveransen er tekniske fag såsom varme- kjøling- automasjon- elektro- etc.
  • Industri- og komfort/rehab, målinger, vedlikehold/service, FDV

Firmaets nøkkelpersoner har bred erfaring fra problemventilasjon i industrien. MT vest as utarbeider forslag og gir tilbud på større eller mindre oppdrag som går på ventilasjon, støvutskilling, varme, støy etc.

 


Enøkanalyser / Effektiv  energibruk:

Planlegging, dimensjonering og leveranse av varme- og ventilasjonsanlegg og tilhørende automasjonssystemer for store og små behov.

  • MT vest as har energiøkonomisering som et spesialfelt.
  • Hovedsparepotensialet i enøk-sammenheng ligger i de tekniske anlegg og i en optimal samkjøring av disse.
  • Med MT vest as sin tverrfaglige kompetanse og stabens brede erfaringsgrunnlag, er forholdene lagt best til rette for riktig planlegging og utførelse av enøk-tiltak.


Rørtekniske anlegg:

  • Målinger / planlegging / utførelser / FDV
...
MT vest as
Longhammervn. 7
N-5536 HAUGESUND

tlf: +47 52 70 99 00