...

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Betydningen av service og vedlikehold av de tekniske anleggene i våre bygg og anlegg er ofte undervurdert.
Manglende vedlikehold medvirker til følgende resultater:

 • Redusert levetid og derved redusert verdi.
 • Økte driftskostnader.
 • Dårlig innemiljø og derved redusert arbeidsytelse
 • Havari på roterende utstyr.
 • Irritasjon over at de nødvendige ytelser ikke blir oppretthold over tid

Profitek MT vest AS har egen serviceavdeling med erfarne fagfolk innen områdene:

 • Automasjon/SD anlegg
 • Elektrotekniske anlegg
 • Kjøleteknikk
 • Varmeanlegg

Instrumentpark for måling av:

 • Støy/Lyd
 • Luftmengder
 • Vannmengder
 • Temperatur
 • Relativ fuktighet
 • CO konsentrasjon i luft
 • Lysnivåer


...
MT vest as
Longhammervn. 7
N-5536 HAUGESUND

tlf: +47 52 70 99 00